August 2012

Naumu Shoim 'Ibadah..

Melalui masa-masa Diklat Prajabatan di bulan Romadhon  memang cukup berat, terutama melawan rasa kantuk yang begitu hebaaat, seperti iniiii.... ========…